DE ROUTES
De routes komen binnenkort weer on line.

Heeft u een foutje kunnen ontdekken? Mail dan naar: Redactie@avondvierdaagsewoerden.nl.
Inmiddels is bekend dat bij de Oostdam en Oostsingel tot medio 2021 ernstige verkeershinder zal zijn. Wij zullen u blijven informeren over deze en andere verkeerssituaties.